INTERNETOWE SYSTEMY BIBLIOTECZNE I MUZEALNEKontaktPunktacja czasopism naukowych

Punktacja
czasopism
OAI-PMH

OAI-PMH
BibTeX
BibTeX


  •   archiwa cyfrowe
  •   portale muzealne i biblioteczne
  •   konwersje baz danych
  •   katalogi internetowe
  •   formularze zamówień materiałów
  •   biblioteki cyfrowe, OAI-PMH, mets, LIDO
  •   MySQL, MariaDB, SQLite, NoSQL, Neo4j, MongoDB...
  •   PHP, Python, C++, Pascal, Javascript...


Dolnośląskie Archiwum Tradycji DAT - Fundacja Ważka Ziemiańskie Historie, Muzeum Ziemiaństwa Centralny Zbiór Utworów Filmowych i Fotograficznych oraz Centralna Ewidencja Utworów Plastycznych Centralny Zbiór Utworów Filmowych i Fotograficznych oraz Centralna Ewidencja Utworów Plastycznych - wyszukiwanie zaawansowane Archiwum fotografii - Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie Archiwum Muzyki Wiejskiej
Arduino - monitorowanie parametrów przechowywania zbiorów muzealnych i bibliotecznych Centralny Katalog Dawnej Książki Medycznej Formularz zamawiania materiałów GBL - panel użytkownika Formularz zamawiania materiałów GBL - panel bibliotekarza DIGI-3 - system wspomagający digitalizację zbiorów na potrzeby biblioteki cyfrowej Nato Research and Technology Organisation